Wednesday, 19/01/2022 - 05:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đồng Lạng

LỄ CHÀO CỜ TUẦN 5 VỚI CHỦ ĐỀ "CHUYỂN ĐỔI SỐ - THÚC ĐẨY HỌC TẬP SUỐT ĐỜI".


Tác giả: Nguyễn Xuân Trường
Nguồn: thcsdonglang.ductho.edu.vn