Sunday, 07/03/2021 - 19:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đồng Lạng

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT THỰC HÀNH “ TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐÔNG BẮC HOA KỲ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP MẶT TRỜI “ MÔN ĐỊA LÝ 7

Trong dạy và học địa lí , bản đồ có một vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó là những cơ sở thuận lợi cho việc truyền tải kiến thức và tiếp nhận kiến thức địa lí nói chung, rèn luyện các kỹ năng địa lí nói riêng. Đặc biệt trong việc dạy và học địa lí hiện nay,nhằm phát huy tính tích cực, tự giác,chủ động trong học tập của học sinh thì bản đồ càng có vai trò và ý nghĩa to lớn hơn. Điều quan trọng ở đây, để dạy và học địa lí bằng phương tiện bản đồ có hiệu quả cao thì người dạy phải biết tổ chức, hướng dẫn người học khai thác bản đồ như thế nào? Đạt được ở mức độ nào? Người học phải khai thác bản đồ như thế nào? Tiếp nhận kiến thức như thế nào cho hiệu quả cao nhất? đó chính là lý do tôi chọn đề tài “ Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ cho học sinh trong tiết thực hành : Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kỳ và vùng công nghiệp Mặt Trời “ môn Địa lý 7 làm chuyên đề
Nội dung chuyên đề
Ở tiết 43 bài 40 : Thực hành : Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kỳ và vùng công nghiệp Mặt Trời giáo viên rèn luyện kỹ năng đọc , khai thác kiến thức từ bản đồ theo các bước
Bước 1 : Gv treo bản đồ : Dân cư và đô thị Bắc Mỹ , Công nghiệp Bắc Mỹ hoặc yêu cầu học sinh quan sát h.37.1, 39.1 sgk yêu cầu hs quan sát xác định :
-         Các đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kỳ ?
-         Các ngành công nghiệp chính ở đây ?
ð Kết quả : Hs ghi nhớ , xác định được tên các  đô thị lớn , các ngành công nghiệp
truyền thống tập trung ở phía Nam Hồ Lớn và duyên hải Đại Tây Dương
Gv đặt câu hỏi : Tại sao các đô thị lớn , các ngành công nghiệp lại tập trung ở phía Nam Hồ Lớn và Đông Bắc Hoa Kỳ mà không tập trung ở nơi khác ?
Hs vận dụng các kiến thức các bài học trước để giải thích như : vị trí địa lý thuận lợi , giàu tài nguyên , dân cư tập trung đồng đúc …..
Bước 2 : gv cho hs quan sát h.40.1. sgk
-         Trình bày hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kỳ ?
-         Tại sao lại có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kỳ ?
-          Vị trí của vành đai công nghiệp Mặt Trời có thuận lợi gi ?
ð Kết quả : khi quan sát bản đồ hs có thể trả lời được các câu hỏi gv nêu
- Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì :  Di chuyển từ vùng Đông Bắc xuống vùng công nghiệp mới ở phía nam và phía Tây của Hoa Kì.
- Nguyên nhân : Sự phát triển mạnh mẽ của vành đai công nghiệp mới ở phía nam và phía tây trong giai đoạn hiện nay.
- Vị trí của vùng công nghiệp " Vành đai Mặt Trời" có những thuận lợi :
       + Gần biên giới Mêhicô, dễ nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hoá sang các nước Trung và Nam Mĩ
       + Phía tây thuận lợi cho việc giao lưu (xuất nhập khẩu) với các nước Châu á-Thái Bình Dương.
III. Kết  luận
Qua bài học này gv đó rèn luyện cho hs được các kỷ năng
-         Xác định được vị trí và chỉ tên các đối tượng trên bản đồ
-         Nêu / xác định / nhận xét được sự phân bố của các đối trượng trên bản đồ
-         Xác định được mối quan hệ của các đối tương địa lý
-          Giải thích được sự phân bố của các đối tượng địa lý
Như vậy , qua tiết thực hành hs sẻ thấy rừ , khi học mụn địa lý không cũn là mụn học khụ khan , kiến thức cú sẵn trong kờnh chữ mà thụng tin từ kờnh hỡnh cỏc loại bản đồ , biểu đồ có ý nghĩa rất quan trọng .Bản đồ vừa có chức năng minh họa , vừa có chức năng là nguồn tri thức.Từ bản đồ hs tự khám phá ra các tri thức , làm chủ tri thức . Việc dạy và học gắn liền với bản đồ tạo điều kiện cho cả giáo viên và hs thay đổi được cách dạy , cách học truyền thống , góp phần đổi mới phương pháp dạy học 
Ngày soạn : 16.2.2016
Tiết 43 - Bài 40 : Thực hành
Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc
Hoa Kì và vùng công nghiệp " Vành đai Mặt Trời "
I. Mục tiêu bài học
       Sau bài học, HS cần:
          - Hiểu rõ cuộc cách mạng khoa học kỉ thuật đã làm thay đổi trong phân bố sản xuất công nghiệp ở Hoa Kì.
          - Hiểu rõ sự thay đổi trong cơ cấu sản xuất công nghiệp ở vùng công nghiệp Đông Bắc và ở "Vành đai Mặt trời"
II . Phương tiện dạy học
          - Lược đồ công nghiệp Hoa Kì
III. Tiến trình dạy học
        1. ổn định lớp
        2. Bài cũ
             Kết hợp trong dạy bài mới
        3. Bài mới
           3.1. Mở bài
           HS cùng GV xác định yêu cầu của bài thực hành:
             - Xác định cơ cấu ngành công nghiệp vùng Đông Bắc và giải thích nguyên nhân của vùng công nghiệp này.
             - Thấy được sự phát triển mạnh mẽ của vành đai công nghiệp mới : "Vành đai Mặt Trời"
           3.2 . Hoạt động dạy học
Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt
Hoạt động 1: cá nhân / cặp
? Nhắc lại tên các thành phố lớn nằm trên hai dãi siêu đô thị ở Bắc Mĩ?
? Quan sát H37.1, H39.1 và dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết:
 + Tên các đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kì.
 
 
 
+ Tên các ngành công nghiệp chính ở đây.
 
 
+ Vì sao ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút
     HS lên bảng trình bày, HS khác nhận xét;
GV bổ sung, chuẩn xác kiến thức.
 
 
Hoạt động 2 : nhóm / cặp
- HS hoạt động theo nhóm:
    Quan sát trên hình 40.1 và dựa vào kiến thức đã học , cho biết:
 + Nhóm 1: Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì. Tại sao có sự chuyển dịch vốn và lao đông ở Hoa Kì?
 
 
+ Nhóm 2: Vị trí của vùng công nghiệp 
" Vành đai Mặt Trời " có những thuận lợi gì?
    Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm  khác nhận xét, bổ sung; GV chuẩn xác
  GV nhấn mạnh : Sản xuất công nghiệp ở Hoa Kì phân hoá giữa các vùng: vùng Đông Bắc bao gồm các ngành công nghiệp truyền
thống chủ yếu: luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu, hoá chất, dệt …vùng phía nam và phía tây phát triển các ngành công nghiệp hiện đại như hoá dầu, hàng không vũ trụ …
Bài tập 1  Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì
 - Tên các đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kì
                       Bô-xtơn
                       Niu I-ooc
                       Phi-la-đen-phi-a
                       Oa-sinh-tơn
                       Si-ca-gô
                       Đi-tơ-roi.....
- Tên các ngành công nghiệp chính
    Cơ khí, luyện kim đen, hoá chất, đóng tàu, dệt, khai thác chế biến gỗ.
- Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng
Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút
       Trong một thời gian dài, sản xuất công nghiệp ở Hoa Kì có những biến động lớn do những cuộc khủng hoảng kinh tế liên tiếp ( 1970-1973 và 1980-1982)
Bài tập 2  Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới
- Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì
       Di chuyển từ vùng Đông Bắc xuống vùng công nghiệp mới ở phía nam và phía Tây của Hoa Kì.
- Nguyên nhân : Sự phát triển mạnh mẽ của vành đai công nghiệp mới ở phía nam và phía tây trong giai đoạn hiện nay.
- Vị trí của vùng công nghiệp " Vành đai Mặt Trời" có những thuận lợi :
       + Gần biên giới Mêhicô, dễ nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hoá sang các nước Trung và Nam Mĩ
       + Phía tây thuận lợi cho việc giao lưu (xuất nhập khẩu) với các nước Châu á-Thái Bình Dương.
  
 
 
IV.Củng cố, đánh giá
            - GV nhận xét  thái độ học tập của cả lớp
            - GV cho điểm thưởng đối với HS và nhóm có câu trả lời đúng
V. Dặn dò
            - Hoàn thành bài thực hành
            - Nghiên cứu trước bài mới : Bài 41- Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
Tác giả: Phan Thị Như Biển
Nguồn: thcsdonglang.ductho.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 121
Tháng 03 : 642
Năm 2021 : 1.996