Tuesday, 24/05/2022 - 09:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đồng Lạng

Báo cáo sơ kết học kì 1 - Phương hướng học kì 2

  UBND HUYỆN ĐỨC THỌ PHÒNG  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Số:        /BC-PGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               Đức Thọ, ngày 09 tháng 02 năm 2015 Dự thảo                   BÁO CÁOSơ kết học kỳ I, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2014-2015       I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
 
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
PHÒNG  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

Số:        /BC-PGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

        Đức Thọ, ngày 09 tháng 02 năm 2015

Dự thảo
                 
 
BÁO CÁO
Sơ kết học kỳ I, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2014-2015

 
 
 
 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC TRONG HỌC KỲ I
A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Quy mô trường lớp, học sinh
a) Giáo dục mầm non
- Tổng số trường: 29 (Tăng thêm 1 trường tư thục).
- Tổng số nhóm, lớp: 196; tăng 9 nhóm lớp.
+ Số nhóm trẻ 46; trong trường 46.
+ Số lớp mẫu giáo 150.
Có 19 trư­ờng đạt chuẩn quốc gia; 28/29 trường công lập; 1 trường tư thục.
b) Cấp tiểu học
- Tổng số trường: 28
- Tổng số học sinh: 6909, giảm 95 em; Lớp: 294, giảm 9 lớp; HS bỏ học: 0
- Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1: 1413/1413,  tỷ lệ 100%.
Có 19/28 trư­ờng đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 5 mức độ 2.
c) Cấp THCS
- Tổng số trường: 10
Có 9/10 tr­ường đạt chuẩn quốc gia.
- Tổng số lớp: 173; Tổng số học sinh 5780 (giảm 147 em). Tuyển sinh vào lớp 6, đạt tỷ lệ 100%.
2. Thực hiện hướng dẫn của Sở, Phòng GD&ĐT đã tham mưu UBND cấp huyện xác định 3 trường trọng điểm ở các cấp học, cụ thể: Trường Mầm non Thị Trấn; Trường Tiểu học Thị Trấn; Trường THCS Hoàng Xuân Hãn.
2. Về điều kiện thực hiện chất l­ượng
a) Đội ngũ cán bộ, giáo viên
+ Giáo dục mầm non
Tổng số CBGV 456 (trong đó biên chế 311); CB quản lí 63, giáo viên 337; nhân viên 56; Đảng viên 320- tỷ lệ 70,1%. 
Số giáo viên đạt chuẩn 99,4%; Số giáo viên đạt trên chuẩn đạt 83,9%. Số giáo viên chưa đạt chuẩn 2, tỷ lệ 0,59%.   
+  Cấp  tiểu học
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên hành chính 582 ng­ười (nữ: 519 người);  Đảng viên 443, tỉ lệ 76,1%; Trong đó:
+ Cán bộ quản lý 56 ng­ười 
+ Giáo viên 424 người
+ Nhân viên hành chính 74 người
+ Phụ trách Đội 28 người
Số GV đạt chuẩn 100%, trong số đó trên chuẩn là 383, tỉ lệ  90,3%.
+  Cấp  THCS
Cán bộ, giáo viên, nhân viên hành chính 482 ng­ười; Trong đó:
+ Cán bộ quản lý 27 ng­ười. 
+ Giáo viên 402 (nữ 261), đạt chuẩn 400 (99,5%), chưa đạt chuẩn 2
+ Nhân viên hành chính 43 người
+ Đảng viên 387 ng­ười, tỷ lệ 80,2%.
* Toàn ngành: Có 1533  cán bộ, giáo viên, nhân viên
Trong đó: mầm non 456; tiểu học 582; THCS 482; cơ quan Phòng 13.
3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục
3.1. Hoạt động chung của toàn Ngành
Trong Học kỳ I, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được đẩy mạnh; toàn Ngành thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gư­­ơng đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đư­ợc các đơn vị, cá nhân hư­­ởng ứng sôi nổi, tích cực và tự nguyện. Các đơn vị triển khai cuộc vận động đi đúng hướng, thiết thực. Thông qua các hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Giám hiệu các đơn vị trư­­ờng học đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập, ký cam kết, đăng ký chương trình hành động, công việc cụ thể của mình trong việc thực hiện cuộc vận động; th­­ường xuyên theo dõi, động viên cán bộ, giáo viên  trong quá trình rèn luyện tu d­­ưỡng đạo đức, kết quả tự học và sáng tạo trong công tác. Đặc biệt tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2014, toàn Ngành có có 64 đồng bí thư, phó bí thư chi bộ tham gia Hội thi ở các cấp (64 đồng chí dự thi cấp xã, 6 đồng chí thi cấp cụm, 02 đồng chí thi cấp huyện). Tiêu biểu cho hoạt động này là đồng chí Đinh Thị Thơm - Trường tiểu học Yên Hồ, Nguyễn Thị Nhàn - Trường mầm non Đức An.
Bước vào năm học mới, Đức Thọ vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, lãnh đạo HĐND tỉnh, Sở GD&ĐT về dự khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Thị trấn. Phó Chủ tịch Nước đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của giáo dục và đào tạo Đức Thọ, trường Tiểu học Thị trấn đã đạt được trong những năm vừa qua.
Các trường đã tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao thể thao gắn với truyền thống địa ph­ương hướng về các ngày lễ lớn:  Kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014); Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; Kỷ niệm 100 năm, ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/2014); 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2014). Công tác giáo dục truyền thống, hoạt động đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được thực hiện tốt các tr­ường đã có kế hoạch cụ thể thực hiện từng nội dung thiết thực như chăm sóc các di tích lịch sử, nhà tưởng niệm liệt sỹ ở địa phương; xây dựng cảnh quan nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp.
Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, các nhà trường đã tổ chức phổ biến Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh; tăng cường vai trò giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tổng phụ trách đội, cố vấn học tập và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh; đồng thời lồng ghép các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và các hoạt động ngoại khóa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và các trường; thực hiện tốt tuần sinh hoạt tập thể đầu năm; tổ chức nghiêm túc việc giáo viên và học sinh cùng hát quốc ca trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, nhiều đơn vị đã kết hợp chào cờ với tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho giáo viên và học sinh đạt kết quả tốt.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và trong dạy học luôn được các trường quan tâm. Phòng đã tiếp tục tổ chức kiểm tra, tập huấn cho đội ngũ CBQL và giáo viên phụ trách tin học của các trường về phần mềm PMIS năm 2014, chương trình SMAS và triển  khai diễn đàn trường học kết nối cấp trung học cơ sở; đồng thời Phòng đã chỉ đạo việc đổi mới PPDH và kỹ năng sử dụng CNTT vào dạy học bằng các hình thức như thông qua các tiết dạy thể nghiệm, thực nghiệm, thao giảng, thi giáo viên giỏi, sinh hoạt chuyên môn, quản lí đội ngũ CB, GV, đánh giá học sinh.
3.2. Giáo dục Mầm non
Các trường Mầm non tập trung nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao tỷ lệ huy động trẻ ra lớp. Số trẻ mầm non được huy động là 5144/7843 cháu trong diện điều tra (tỷ lệ 65,6%,, tăng 2,6% so với cuối năm học 2013-2014); trong đó, trẻ nhà trẻ là 966/3601 cháu (tỷ lệ 26,8% tăng 5,8%), trẻ mẫu giáo là 4163/4242 cháu (tỷ lệ 98,1%, tăng 2,1); Trong đó trẻ 5 tuổi đạt 100%; Trẻ em khuyết tật được hoà nhập là 42/45 cháu (tỷ lệ 93,3); Số trẻ được hỗ trợ chế độ ăn trưa (100%): 441 cháu, trong đó 5 tuổi: 169,  4 tuổi: 133;  3 tuổi: 129. Các đơn vị có tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ cao là: Đức Thanh (32,7%), Đức Đồng (32,5%), Tùng Ảnh (32%), Đức Tùng (30,5%).
Trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, tất cả trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. Số trẻ có cân nặng cao hơn so với tuổi 0, (tỷ lệ: 0 %); Số trẻ có cân nặng phát triển bình thường là 4854/5215 cháu (tỷ lệ: 93%); Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 290/5215 cháu (tỷ lệ 5,6%); Số trẻ suy dinh dưỡng nặng 71/5215 cháu (tỷ lệ 1,4%).
Số trẻ có chiều cao, cao hơn so với tuổi 0, (tỷ lệ: 0%); Số trẻ có chiều cao phát triển bình thường là 4828/5215 cháu (tỷ lệ 92,5%), số trẻ có chiều cao thấp, còi độ I là 281/5215 cháu (tỷ lệ 5,2%); Số trẻ có chiều cao thấp, còi độ II là 108/5215 cháu (tỷ lệ 2,2%).       
Tổ chức ăn bán trú đảm bảo an toàn VSTP, 100% đơn vị tổ chức bán trú trong đó nhà trẻ  tỷ lệ 98% tăng 10% so với năm học trước, mẫu giáo đạt 99%.
Tỷ lệ chuyên cần: Huy động trẻ nhà trẻ 820/918 cháu, (tỷ lệ 89%); trẻ MG 3920/4002 cháu, (tỷ lệ 97%). Các đơn vị đã chủ động đề ra các giải pháp phòng chống rét cho trẻ về mùa đông như: trải thảm các phòng học; trang bị dép đi trong lớp; kê sạp ngủ; có đủ nước nóng cho trẻ sử dụng,..điển hình như ở Trường MN tư thục Hoa Phượng,  MN Trường Sơn, MN Tùng Ảnh, MN Đức La.
Các trường đã chú trọng công tác ATVSTP và vệ sinh môi trường, tổng số bếp ăn đạt yêu cầu 32, xây mới 32 bếp ăn đã được cấp giấy chứng nhận của cơ quan y tế dự phòng, (tỷ lệ 100 %); Số bếp ăn còn thiếu 1, (tỷ lệ 3%). Số công trình vệ sinh cho trẻ đảm bảo yêu cầu là 153, trong đó số CTVS được xây mới là 38. Số lớp 5 tuổi đủ đồ dùng đồ chơi theo quy định 55/55 lớp (tỷ lệ 100%).
Có 29/29 trường Mầm non ứng dụng chuyên đề giáo dục phát triển vận động vào quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Trường Mầm non Thị Trấn được tỉnh chỉ đạo xây dựng mô hình điểm. Trong thời gian qua một số trường đã đầu tư mua sắm đồ dùng, đồ chơi phục vụ phát triển vận động, sân chơi thực hành giao thông cho trẻ, tạo không gian bãi tập tăng cường cho trẻ được vận động ngoài trời như: Thị Trấn, Đức Yên, Trường Sơn, Đức Thanh, Bùi Xá, Đức Lạc, Đức Châu.
Để nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ giáo viên mầm non, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ trong các cơ sở GDMN, các trường mầm non đã tích cực bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện; MN Trường Sơn đã tổ chức Câu lạc bộ người mẹ thứ hai trong trường mầm non đạt kết quả tốt.
Trong học kỳ I, Phòng GD&ĐT đã thanh tra, kiểm tra chuyên môn theo quy định, cụ thể: Tổng số trường mầm non được kiểm tra  3; Kiểm tra và tư vấn về xây dựng môi trường giáo dục, cảnh quan sư phạm 9; Tổng số cán bộ, giáo viên được kiểm tra 19,  kết quả (tốt 3, khá 16, TB, yếu 0), tỷ lệ 5.3 %; Số bộ hồ sơ được kiểm tra 11, kết quả (tốt 2, khá 6, TB 3), tỷ lệ 3%; Tổng số hoạt động đã dự 21, kết quả (tốt 2, khá 14, TB 5, yếu 0), tỷ lệ 5,8 %.
3.3. Giáo dục phổ thông
a) Giáo dục Tiểu học
Chất lượng giáo dục tiểu học tiếp tục có chuyển biến tốt, số học sinh được học 2 buổi/ngày là 6909/6909 em (tỷ lệ 100%); có 28/28 trường (tỷ lệ 100%); có tổ chức dạy học tin học cho 3651/6909 học sinh, (tỷ lệ 52,8%); dạy học Tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ cho 4310/6909 học sinh, (tỷ lệ 62,3%).
Các nhà trường đã kết hợp dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú với các hoạt động vui chơi giải trí, hỗ trợ giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, có 9/28 trường đã tổ chức bán trú cho 927/6909 học sinh (tỉ lệ 13,41%, tăng 4,11%). Các đơn vị tổ chức tốt là Thị trấn, Đức Thanh, Yên Hồ, Đức Vĩnh, Đức Nhân, Trường Sơn, Đức Lập, Thái Yên.
Công tác xây dựng thư viện trường học tiếp tục được quan tâm đầu tư và khai thác sử dụng hiệu quả, nhiều đơn vị đã xây dựng thư viện đạt chuẩn, mô hình “Thư viện thân thiện”, “Thư viện xanh” đẹp hấp dẫn, lôi cuốn học sinh tham gia thường xuyên và hiệu quả, các đơn vị triển khai tốt Thị trấn, Thái Yên, Yên Hồ, Trường Sơn.
Triển khai dạy học đại trà Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ Giáo dục, 100% giáo viên bố trí dạy lớp 1 được tập huấn về dạy học TV1CNGD. Phòng thành lập tổ tư vấn đi đến tất cả các trường tiểu học để giúp GV lớp 1 nắm vững quy trình và các việc thực hiện trên lớp của một tiết dạy. Chất lượng dạy học Tiếng Việt tương đối tốt; các đơn vị thực hiện tốt là TH Tùng Ảnh, Thị Trấn, Yên Hồ, Thái Yên...
 Sau 2 năm Phòng triển khai và nhân rộng, mô hình VNEN đã phát huy hiệu quả tích cực, đến nay đã có 06 trường thực hiện VNEN; trong đó TH Trường Sơn thực hiện khối 2,3,4; 05 trường  thực hiện khối 2,3 (Đức Lạc, Đức Lập, Đức Yên, Đức La, Đức Thanh). Các lớp của 6 trường có tên trên và 22 trường còn lại thực hiện một số nội dung của VNEN như: Thành lập hội đồng tự quản, tham gia “Hộp thư vui” “Điều em muốn nói” và thực hiện trang trí lớp học theo mô hình VNEN. Để nâng cao chất lượng dạy học VNEN, phòng đã thành lập tổ tư vấn và tổ chức giao ban hàng tháng để rút kinh nghiệm. Các đơn vị thực hiện tốt và có nhiều sáng tạo là TH Trường Sơn, Đức Lạc, Đức Thanh, Đức La, Đức Lập, Đức Yên.
Thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học, toàn Ngành triển khai đồng bộ việc tập huấn cách đánh giá mới, đã có 100% cán bộ và giáo viên được tập huấn; Phòng đã thành lập tổ nghiệp vụ để hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện cho cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc.
Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được giữ vững. Có 28/28  xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1, trong đó có 10 xã, thị trấn đạt mức 2 (35,7%). Phấn đấu năm 2015, toàn huyện sẽ đạt chuẩn phổ cập GDTHĐĐT mức độ 2.
b). Giáo dục Trung học cơ sở
Đầu năm học, Phòng đã lựa chọn và cử 131 giáo viên cốt cán tham gia các lớp chuyên đề chuyên sâu do Sở tổ chức. Sau khi tập huấn ở Sở, Phòng đã  tổ chức triển khai tập huấn đại trà cho tất cả giáo viên của huyện ở 12 môn học. Qua các lớp tập huấn, giáo viên đã nắm được hướng đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng bài giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng, xây dựng các chủ đề dạy học  với các mức độ và từng bước nắm được cách đổi mới kiểm tra đánh giá
Phòng đã chỉ đạo các trường THCS tổ chức KSCL và chỉ đạo các trường phân loại học sinh theo năng lực để tiến hành bồi dưỡng học sinh có học lực khá làm nòng cốt mũi nhọn và học sinh có học lực trung bình trở xuống để phụ đạo bổ sung nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học với mục đích giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh Khá, Giỏi.
Tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 nghiêm túc, bài bản và khách quan. Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh từ tháng đầu tháng 11/2014. Các đội tuyển còn lại đã hình thành vào cuối học kỳ 1 đang tổ chức bồi dưỡng để dự thi cấp tỉnh. Các đơn vị có thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và tham gia đội tuyển dự thi cấp tỉnh là THCS Hoàng Xuân Hãn, Đậu Quang Lĩnh, Lê Văn Thiêm, Nguyễn Biểu. Đặc biệt, THCS Đồng Lạng là đơn vị mặc dầu còn có khó khăn về nhiều mặt nhưng đã cố gắng vươn lên và đã có thành tích đáng ghi nhận trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
Trong học kì 1, Phòng đã tổ chức các cuộc thi cấp huyện, lựa chọn các học sinh tham gia thi cấp Tỉnh. Các cuộc thi đã được tổ chức nghiêm túc có kết quả tốt, như:
+ Tham gia thi giải toán máy tính cầm tay cấp Tỉnh đạt 4 giải: 2 giải ba, 2 giải khuyến khích.
+ Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo, kỹ thuật dành cho học sinh trung học, có 10/10 trường dự thi với 17 dự án dự thi cấp huyện và 4 dự án dự thi cấp tỉnh. Tiêu biểu hoạt động này là các đơn vị Thanh Dũng, Hoàng Xuân Hãn, Bình Thịnh, Đồng Lạng. Kết quả thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh gồm 1 giải ba (THCS Thanh Dũng) và 1 giải khuyến khích (THCS Bình Thịnh). Cũng trong học kì 1, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức lễ trao giải và phát thưởng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc về sáng tạo kĩ thuật năm 2014, phát động cuộc thi sáng tạo kĩ thuật năm 2015 trong tất cả các trường THCS và Tiểu học trong toàn huyện.
Các nhà trường đã thực hiện tốt việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo kế hoạch  đã phê duyệt. Nhiều đơn vị đã phân nhóm học sinh theo học lực để phụ đạo cho các em, mỗi trường ít nhất có 3 nhóm đối tượng học sinh để bồi dưỡng, phụ đạo, thường xuyên kiểm tra đánh giá mức độ tiến bộ của các em. Hoạt động này đã góp phần rất lớn trong việc duy trì và nâng cao chất lượng dạy học
4. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
4.1. Việc tổ chức và tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBQL, GV
Tiến hành rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đầu năm học mới một cách hợp lí nhất.
Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên đề cho các cấp, bậc học. Các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ được tiến hành thường xuyên như thăm lớp dự giờ, thao giảng, triển khai các chuyên đề chuyên sâu, chuyên đề đổi mới PPDH.
Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong các nhà trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý và dạy học; tăng cường bồi dưỡng tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và giáo viên, tạo điều kiện để CB, GV tham gia lớp Trung cấp LLCT ở trường Trung tâm Chính trị huyện. Bố trí 35 CBQL tham gia lớp học nghiệp vụ quản lý giáo dục và lớp bồi dưỡng đào tạo lại đối với CBQL đã có thời gian cấp chứng chỉ trên 5 năm. Kết thúc khóa học, các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền - Trường tiểu học Đức Thanh, đạt Thủ khoa khóa học; Đặng Thị Trâm - Trường THCS Hoàng Xuân Hãn; Trần Doãn Đại - Trường tiểu học Đức Lập; Phạm Thị Phương Lê - Trường tiểu học Thị Trấn; Lê Hữu Đồng - Trường tiểu học Đức Yên; Trần Trung Huế - Trường tiểu học Đức Dũng; Nguyễn Văn Chương, Đinh Thị Xuân Hồng - Trường tiểu học Đức Thủy; Phan Thị Thủy - Trường tiểu học Tân Hương; Phan Thị Hồng Sâm - Trường mầm non Tùng Ảnh được xếp loại xuất sắc.
Thực hiện đề án dạy học ngoại ngữ, có 40 giáo viên tiếng Anh tiểu học và THCS tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn tiếng Anh.
Trong học kỳ I, Phòng đã tham mưu UBND huyện bổ nhiệm 8 CBQL, trong đó Mầm non 1 Hiệu trưởng, 3 Phó hiệu trưởng; Tiểu học 3 Hiệu trưởng và 1 Phó hiệu trưởng. Tổ chức xét tuyển đặc cách 82 giáo viên Mầm non vào biên chế nghiêm túc và đúng quy định.
4.2. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
Phòng đã thực hiện việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, giải quyết nghỉ hưu theo quy định và giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác.
5. Công tác quy hoạch, xây dựng CSVC, trường chuẩn quốc gia
5.1. Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt bản vẽ quy hoạch chi tiết các trường mầm non, tiểu học, THCS trong huyện. Qua thực hiện quy hoạch, nhiều trường đã mở rộng thêm diện tích, đảm bảo yêu cầu phát triển lâu dài.
5.2. Công tác xây dựng CSVC, cảnh quan được tăng cường. Trong học kỳ 1 vừa qua, toàn ngành đưa vào sử dụng được 1 nhà bộ môn, 2 phòng giáo dục thể chất, 12 phòng học cao tầng. Nhiều trường tiến hành làm sân chơi bãi tập, xây bếp, phòng bán trú cho học sinh, tường rào, cổng trường, phòng thường trực, xây dựng phòng học ... Những đơn vị làm tốt công tác này là THCS Hoàng Xuân Hãn; Tiểu học Đức La; Tiểu học Đức Nhân; Tiểu học Thái Yên; Tiểu học Trường Sơn; Tiểu học Đức Lập; Tiểu học Đức Hòa; Mầm non Đức Lâm, mầm non Đức Lạc, mầm non Đức Thủy…
Cơ sở vật chất dành cho thư viện, thiết bị được các trường quan tâm. Sách, báo, thiết bị dạy học được bổ sung thông qua mua sắm mới, quyên góp, huy động tài trợ; Phong trào làm đồ dùng phục vụ dạy học được các trường triển khai thường xuyên; Đội ngũ làm công tác thư viện - thiết bị đã có cố gắng trong tổ chức, giới thiệu cho giáo viên, học sinh đọc sách, báo.
5.3. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm. Phòng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng CSVC, trường chuẩn quốc gia cho các địa phương và trường học trong huyện. Chỉ tiêu phấn đấu: Giữa vững và nâng cao chất lượng các trường đã đạt chuẩn, xây dựng mới 3 trường (MN Đức Lạc, MN Đức Lâm, MN Đức Thủy), lấy lại 8 trường đã mất chuẩn (TH Đức Lạng, TH Đức Đồng, TH Đức Châu, TH Liên Minh, TH Đức Thịnh, TH Thái Yên, TH Đức Thanh, TH Đức Thủy), các trường kiểm tra lại tiếp tục được công nhận (THCS Đậu Quang Lĩnh, TH Đức Lạc, TH Đức Yên, MN Đức Lạng, MN Đức Yên, MN Đức Vĩnh, MN Trường Sơn). Đến nay, các trường trên cơ sở kế hoạch đã tham mưu cho địa phương tiến hành xây dựng, bổ sung các hạng mục còn thiếu.
6. Công tác Thanh tra, kiểm tra
Công tác thanh tra, tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục tiếp tục được coi trọng. Học kỳ I năm học 2014 - 2015, thanh tra toàn diện 7 đơn vị, đạt 10%; Trong đó: Mầm non 3 đơn vị (Đức Lâm, Đức Lạng, Đức Hòa); Tiểu học 3 đơn vị (Đức Yên, Đức Hòa, Thái Yên); THCS 1 đơn vị (Thanh Dũng).
Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo
TT CSGD TS GV Số GV đã TTr Tỷ lệ % Xếp loại
Tốt Khá ĐYC CĐYC
1 THCS 420 35 8,3 11 23 1  
2 TH 430 22 5,1 12 10    
3 MN 358 11 2,4 1 10    
  Tổng 1208 68 5,6 24 43 1  
Công tác kiểm tra nội bộ ở tất cả các trường trong toàn huyện được thực hiện khá thường xuyên. Ban giám hiệu nhà trường, Ban thanh tra nhân dân, hàng tháng, hàng kỳ có kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học trong việc thực hiện quy chế, nền nếp, kỷ cương, phát huy quyền dân chủ trong CB, giáo viên, nhân viên.
Đầu năm học Phòng đã có công văn chỉ đạo các trường nghiêm túc thực hiện các khoản thu đầu năm đúng quy trình, quy định. Qua 2 đợt Đoàn  thanh tra của Sở GD&ĐT về thanh tra 24 trường trên địa bàn Đức Thọ về các khoản thu đầu năm. Qua thanh tra, các đơn vị thực hiện khá đầy đủ quy định tại Hướng dẫn số 1702/LNTC-GDĐT của Sở Tài chính và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về việc tổ chức huy động các khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh trong các trường học; Các khoản chi trực tiếp cho học sinh thực hiện cơ bản đúng theo quy định.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo dạy thêm, học thêm tới các nhà trường. Kết quả: Đã cấp 10 giấy phép cho các trường THCS (Số giấy này đã cấp và có giá trị hết  tháng 5 năm 2015, riêng dạy ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 được phép dạy đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2015).
Có 01 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã được giải quyết.
Hoạt động thanh tra hành chính, kiểm tra chuyên môn đã góp phần kịp thời xử lý, chấn chỉnh các sai phạm; có tác dụng thiết thực trong việc tăng cường kỷ cương phép nước trong các hoạt động giáo dục và đào tạo của toàn ngành.
7. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
Các nhà trường đã có sự quan tâm hơn về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, cập nhật các văn bản để triển khai, thu thập minh chứng và có kế hoạch triển khai; Qua đợt kiểm tra của Sở GD&ĐT đánh giá một số đơn vị đã thực hiện khá tốt như TH Đức Đồng, MN Đức Yên, MN Trường Sơn.
B. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM
1. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia thực hiện còn chậm về tiến độ, cơ sở vật chất, thiết bị của một số trường chuẩn thiếu, xuống cấp, không đạt chuẩn theo yêu cầu tại các Thông tư của Bộ GD&ĐT, hiệu quả hoạt động của các phòng chức năng nhất là thư viện còn hạn chế, hầu hết các trường chưa có nhà tập đa năng, phòng giáo dục thể chất.  
2. Tỷ lệ huy động trẻ còn thấp. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ các đơn vị xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 chưa nhiều. Tỷ lệ học sinh bán trú ở tiểu học còn thấp, bên cạnh đó một số trường có đủ cơ sở vật chất nhưng Ban giám hiệu thiếu quyết tâm nên không tổ chức được bán trú cho học sinh.
3. Công tác quản lý trường học vẫn còn chậm đổi mới, thiếu bài bản, sâu sát, cụ thể; việc cập nhật, nghiên cứu và triển khai văn bản chưa được chú trọng; năng lực ứng dụng CNTT của nhiều CBQL còn hạn chế; nhiều đơn vị chưa làm tốt công tác văn thư, lưu trữ, chưa coi trọng chất lượng thông tin, báo cáo.
4. Cơ cấu đội ngũ giáo viên không đồng bộ, năng lực thực tế chưa tương xứng với trình độ bằng cấp; thiếu giáo viên đặc thù ở tiểu học, trong khi còn dôi dư giáo viên ở cấp THCS gây khó khăn cho công tác phổ cập cũng như bố trí đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy liên trường. Việc tuyển dụng giáo viên vào biên chế các trường mầm non chuyển đổi sang công lập đợt 2 năm 2014 còn lúng túng và chậm so với kế hoạch.
5. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục còn hạn chế do nhận thức không đầy đủ, chưa cập nhật các văn bản mới để triển khai; chủ yếu mới quan tâm đến thu thập minh chứng mà chưa đề ra được kế hoạch, giải pháp cải tiến chất lượng nhà trường. Một số đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá chưa đúng quy trình, tiến độ chậm, chất lượng chưa đảm bảo.
C. KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC KỲ I
Mầm non: XS 5, Tốt 10, Khá 14
Tiểu học:  XS 5, Tốt 16, Khá 7
THCS: XS 3, Tốt 4, Khá 3
(Có phụ lục kèm theo)
  II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG HỌC KỲ II
1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong các nhà trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua trong trường học. 
Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Phát huy tốt hệ thống trang thông tin điện tử ductho.edu.vn.
2. Đẩy mạnh trong toàn Ngành việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp; Tăng cường nâng cao nhận thức cho CBQL và nhà giáo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, nâng cao chất l­ượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
3. Tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên đề ở các cấp, bậc học. Làm tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên theo các chuẩn của Bộ đã ban hành, thực hiện đánh giá CB, GV theo Luật viên chức.
Phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện tốt công tác xét tuyển viên chức các trường mầm non công lập đợt 2 năm học 2014-2015.
4. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng sống, kĩ năng ứng xử cho học sinh. Tập trung các giải pháp, biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt để nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học cấp học, nhất là ở các lớp cuối cấp; quản lý chặt chẽ chương trình dạy học chính khoá và việc đánh giá, cho điểm, xếp loại học sinh. Tập trung bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 9, các môn điền kinh, thể thao dự thi cấp tỉnh. Thực hiện bán trú cho học sinh lớp 1 ở tất cả các trường tiểu học.
5. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trẻ vào trường với nhiều giải pháp, biện pháp phù hợp. Phấn đấu cuối năm học toàn huyện huy động đạt trên 35% trẻ vào nhà trẻ, và 100% trẻ vào mẫu giáo. Củng cố vững chắc, nâng cao chất lượng PCGDTH đúng độ tuổi và PGGDTHCS, đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phấn đấu đến tháng 8 năm 2015 huyện đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.
Triển khai thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập”, kiện toàn và nâng chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng; coi đây là công tác thường xuyên phải chăm lo và quan tâm đúng mức.
6. Tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động nguồn lực, tập trung xây dựng CSVC, trường chuẩn quốc gia gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học.
Làm tốt công tác Xã hội hoá giáo dục nhằm thu hút mọi nguồn lực để phát triển giáo dục.
7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình tiên tiến, tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến trong toàn ngành.
8. Chuẩn bị kế hoạch tổng kết năm học 2014-2015, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016./.
 
Nơi nhận:                                                                      TR­ƯỞNG PHÒNG
- Sở GD&ĐT;
- UBND huyện;
- Đ/c Chủ tịch- PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Lãnh đạo-CV Phòng;
- Các trường MN, TH, THCS;                                               Lê Chí Thành
- Lưu VT, PGD.                                                                   
 
 
 
 
Tác giả: Phạm Xuân Hiếu
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 05 : 717
Năm 2022 : 1.742