1. Tổ: Văn - Sử - Địa - Tiếng Anh Tổ trưởng: Phan Thị Bích Thủy Tổ phó: Nguyễn Thị Thanh Quý 2. Tổ: Toán - Lý - Tin - Công nghệ Tổ trưởng: Phan Thị Hồng Nhân Tổ phó: Nguyễn Thị ...